Odpady

Komunálne služby
  • -          Poskytovanie zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre obce a mestá
  • -          Komunálny zber odpadov
  • -          Poskytovanie zberu, prepravy vyseparovaných zložiek z odpadov

 

Kontajnery
  • Zabezpečujeme pristavenie a odvoz veľkorozmerného odpadu veľkoobjemovými  kontajnermi
  • K dispozícii máme 5 m3, 7m3 a 20m3 kontajnery

 

Separovaný zber
  • Zabezpečujeme zber a zvoz vyseparovaných zložiek odpadu obciam, firmám a podnikateľským subjektom. 

Sponzorujeme