Skládka odpadov

Od 21.4. 2016 prevádzkujeme novú regionálnu skládku odpadov Holíč - Bresty.

Skládka slúži na likvidáciu povoleného, nie nebezpečného odpadu. Odpad je spoplatnený podľa katalógového čísla: odpad/tona.

 

Otváracia doba:

Po - Piat 7:00 - 15:00


 

Kontakt:

tel.  0948 048 423

firma VPP servis, s. r. o. - 034/668 3159

 

Zoznam odpadov dľa rozhodnutia č. 3221-10659/37/2016/Zál/373630114/Z1 na Skládke odpadov Holíč - Bresty:

ZOZNAM ODPADOV - PDF

Integrované povolenie - PDF

Integrované povolenie - zmena č. 1 - PDF

Sponzorujeme