Home

VPP SERVIS S.R.O.

VPP servis- spoločnosť s pôsobnosťou v oblasti odpadového hospodárstva a iných služieb. Nosnou činnosťou spoločnosti v oblasti odpadov je zameranie sa na zber-zvoz a uloženie komunálnych odpadov  pre mesto Holíč a priľahlé obce. Spoločnosť zabezpečuje zber-zvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu, firmám, súkromným prevádzkam, zber-zvoz objemného odpadu veľkoobjemnými kontajnermi.

Ďalej zabezpečuje:

  • -          Zber, likvidáciu, nakladanie, vyseparovaných zložiek odpadu
  • -          Zber, likvidáciu odpadov veľkoobjemovými kontajnermi
  • -          Zber, nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • -          Predaj, prenájom zberových nádob
  • -          Skládku odpadov
  • -          Verejnoprospešné práce
  • -          Údržbu a čistenie  komunikácií,  chodníkov  a zelene
  • -          Zametacie služby, kosenie
  • .     Triedený zber

Sponzorujeme